Водеща фирма производител на хидравлични мини агрегати и компоненти.

Политика за околната среда и качеството

 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРАВЛИЧНИ АГРЕГАТИ;


ü ОСИГУРЯВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ,

ü ПОЛУЧАВАЩА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО ОТ ВСИЧКИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРОДУКТИ,

ü ЗАПАЗВАЩА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ  НАШИ ПОЛЗВАЩИ ПРОДУКТИ

ü ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  УСТОЙЧИВОСТ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОДЪЛЖЕНИ И ПОДОБРЕНИ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ü ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ БЕЗ ПРОБЛЕМИ

ü ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НАШИ СЛУЖИТЕЛИ, ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ,

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001: 2015 ПАРАЛЕЛНО С  НАШИТЕ НУЖДИ

 

ü ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ СРЕЩУ ОКОЛНАТА СРЕДА

ü НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ПРИ НЕПРЕКЪСНАТО РАЗВИТИЕ

ü СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕГЛАМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ü НАСЪРЧАВАНЕ НА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И УЧАСТИЕ ВЪРХУ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

ü УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

ISO 14001: 2015 ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА НАШИТЕ НУЖДИ

 

ХИДРО-ПАК СЕ АНГАЖИРА, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ В ЕФЕКТИВНА ПРАКТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА.

 

Главен мениджър

АНДРИАН КУЦАРОВ